MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Satıcı: Ünvanı: [Şirket Adı] Adresi: [Şirket Adresi] Telefon: [Şirket Telefon Numarası] E-posta: [Şirket E-posta Adresi]

Alıcı: Adı Soyadı: [Alıcının Adı Soyadı] Adresi: [Alıcının Adresi] Telefon: [Alıcının Telefon Numarası] E-posta: [Alıcının E-posta Adresi]

2. KONU İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcıya ait [ürünlerin açıklandığı ürünlerin adı ve miktarı] satın almak için Satıcı tarafından sunulan teklifi kabul etmesi ve ödemesini gerçekleştirmesi durumunda, Satıcı'nın Alıcıya söz konusu ürünleri satması ve teslim etmesi işlemleri ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI Ürün/ürünlerin temel nitelikleri, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli ve varsa kargo ücreti ile teslimata ilişkin temel bilgiler, Satıcı tarafından internet sitesinde ilan edilmiş ve Alıcı tarafından bu bilgilere erişilmiştir. Alıcı, sözleşme konusu ürün/ürünlere ilişkin özellikleri, vergiler dâhil toplam satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimat adresini teyit etmiştir.

4. ÖDEME VE TESLİMAT Alıcı, Satıcı tarafından belirtilen ödeme şekillerinden birini kullanarak satın alma bedelini ödemeyi ve teslimat adresini belirtmeyi kabul eder. Ödeme yapıldıktan sonra, ürün/ürünler belirtilen adrese teslim edilecektir.

5. CAYMA HAKKI Alıcı, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içerisinde Satıcıya yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi içerisinde, cayma bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürünün Alıcı tarafından Satıcıya iade edilmesi gerekmektedir. Ürün, ambalajının açılmamış, kullanılmamış ve satılabilir durumda olması halinde iade kabul edilecektir.

6. YÜRÜRLÜK İşbu sözleşme, Alıcı tarafından internet sitesinde yapılan siparişin onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen ve karşılıklı olarak okunup anlaşıldıktan sonra, işbu sözleşme Taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

Satıcı: Varır Aktarcılık

[Şirket Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi]

[İmza]

Alıcı: %t_buyer_name%

[Alıcının İmzası]

[İmza]